Καταγραφικά

SebalogD

Αυτόνομα ΙΡ 68 καταγραφικά μικρών διαστάσεων, με ενσωματωμένα μπαταρία 5 ετών, GSM/GPRS modem και αισθητήριο πίεσης, και πλήθος εισόδων και εξόδων διαφόρων τύπων.