Διαχείριση αναγκών πελατών
Διαχείριση απόδοσης υπηρεσιών και δικτύου
Ανίχνευση δυσλειτουργιών δικτύου
Εξοπλισμός ανίχνευσης συσκευών κακόβουλης παρακολούθησης

Υποκατηγορίες

mobile administration

Προσαρμοσμένες λύσεις OSS, με σκοπό την βέλτιστη απόδοση και ανταγωνιστικότητα. Λύσεις σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

junction detector

Ειδικά προϊόντα ανίχνεσης και παρεμπόδισης λειτουργίας συσκευών κακόβουλης παρακαλούθησης, που διασφαλίζουν αποτελεσματικά το απόρρητο.