Διαχείριση απόδοσης υπηρεσιών και δικτύου

network performance

Η εποπτεία δικτύων τύπου SS7, GSM, GPRS, UMTS, LTE και VoIP/IMS επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και μέσω ιστορικών στοιχείων, με σκοπό τη δημιουργία αναφορών και τη μακροπρόθεσμη ανάλυσή τους για την απόδοση του δικτύου.

Περισσότερα

Ανίχνευση δυσλειτουργιών δικτύου

Network malfunction1

Δυναμικές δικτυακές εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούν τόσο δεδομένα πραγματικού χρόνου όσο και ιστορικά δεδομένα από το ίδιο το δίκτυο. Η επεξεργασία τους, επιτρέπει στον πάροχο την αναλυτική διάγνωση της ορθής λειτουργίας τους δικτύου.

Περισσότερα