Διαχείριση απόδοσης υπηρεσιών και δικτύου

network performance

Η εποπτεία δικτύων τύπου SS7, GSM, GPRS, UMTS, LTE και VoIP/IMS επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και μέσω ιστορικών στοιχείων, με σκοπό τη δημιουργία αναφορών και τη μακροπρόθεσμη ανάλυσή τους για την απόδοση του δικτύου.

Περισσότερα