Φυσική

physics

Όργανα, Εξαρτήματα, Πλήρη Πειράματα για:
- Μηχανική
- Ακουστική
- Θερμοδυναμική
- Ηλεκτρισμό & Μαγνητισμό
- Οπτική
- Ατομική και Πυρηνική Φυσική

Χημεία

chemistry

Όργανα, Εξαρτήματα, Πλήρη Πειράματα για:
-Σύστημα Γυάλινου Μανδία
-Ηλεκτροχημείας
-Φωτομετρία και Φασματοσκοπία
-Χρωματογραφία και Ηλεκτροφόρηση
-Φυσικοχημεία
-Προπαρασκευαστική χημεία
-Βιομηχανική χημεία

Βιολογία

biology

Όργανα, Εξαρτήματα, Πλήρη Πειράματα για:
-Οικολογία και περιβάλλον
-Αισθήσεις, Νεύρα και συμπεριφορά
-Αναπνοή και Κυκλοφορία
-Χημεία τροφίμων
-Βιοχημεία και βιοτεχνολογία

Προσομοίωση εκπαιδευτικών ασκήσεων

Ασκήσεις προσομοίωσης

simulation

Πλήρης on line βάση δεδομένων από έτοιμες ασκήσεις και δραστηριότητες για ελεύθερη χρήση στο σπίτι, από σπουδαστές και καθηγητές. Μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στα μαθηματικά με ένα διασκεδαστικό τρόπο και με ελεύθερη χρήση. Διαθέτει διαδραστικές σειρές μαθημάτων σε περιβάλλον εικονικής εκμάθησης βασισμένες σε καινοτόμες προσομοιώσεις, διαδραστικά κινούμενα σχέδια (animation), και βίντεο

Λογισμικό για την τεχνολογία, τις επιστήμες, τα μαθηματικά και τον προγραμματισμό

Μαθηματικά παιχνίδια

Διαδραστική Εκπαίδευση

Interactive Course

ογισμικό διαδραστικής εκπαίδευσης, για:

Χημεία

Ηλεκτρονικά

Μαθηματικά

Φυσική

Προχωρημένη Φυσική