Προσομοίωση εκπαιδευτικών ασκήσεων

Ασκήσεις προσομοίωσης

simulation

Πλήρης on line βάση δεδομένων από έτοιμες ασκήσεις και δραστηριότητες για ελεύθερη χρήση στο σπίτι, από σπουδαστές και καθηγητές. Μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στα μαθηματικά με ένα διασκεδαστικό τρόπο και με ελεύθερη χρήση. Διαθέτει διαδραστικές σειρές μαθημάτων σε περιβάλλον εικονικής εκμάθησης βασισμένες σε καινοτόμες προσομοιώσεις, διαδραστικά κινούμενα σχέδια (animation), και βίντεο

Λογισμικό για την τεχνολογία, τις επιστήμες, τα μαθηματικά και τον προγραμματισμό

Μαθηματικά παιχνίδια

Διαδραστική Εκπαίδευση

Interactive Course

ογισμικό διαδραστικής εκπαίδευσης, για:

Χημεία

Ηλεκτρονικά

Μαθηματικά

Φυσική

Προχωρημένη Φυσική