• Μετρητές Ισχύος & Γεννήτριες Σημάτων

  DRYS P.M SIG.GEN

  Η συνεχής ανάπτυξη της εφαρμογής των ασύρματων δικτύων απαιτεί ιδιαίτερα ευρείες και ευαίσθητες μετρήσεις ισχύος. Ο συνδυασμός ακρίβειας, ταχύτητας και ευελιξίας στη μέτρηση αποτελεί εγγύηση για αποδοτικές μετρήσεις σε κάθε περίπτωση. Επίσης, γεννήτριες αξιόπιστης προσομοίωσης οπουδήποτε σήματος αποτελούν ιδανική δοκιμή για κάθε εφαρμογή.


 • Ασφάλεια Ακτινοβολίας

  DRYS RF Safety

  Η χρησιμοποίηση των ασύρματων δικτύων συνεπάγεται την δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Αυτά τα πεδία ελέγχονται για την έντασή τους, τόσο για την ασφάλεια των τεχνικών που εργάζονται πλησίον αυτών, όσο και για την έκθεση του γενικότερου πληθυσμού σε αυτά.
 • Εξοπλισμός Μετρήσεων Ασύρματων Επικοινωνιών

  DRYS RF Access

  Οι απαιτήσεις μέτρησης, ελέγχου και πιστοποίησης των ασύρματων δικτύων απαιτούν πλήθος αξιόπιστων παρελκομένων, πέρα των βασικών οργάνων.


 • Αναλυτές Ασύρματων Επικοινωνιών

  DRYS Spectrum AnalysisΌργανα ανάλυσης μεγεθών ασύρματων επικοινωνιών
 • Ευθυγράμμιση κεραιών

  CAT AlignmentΣύστημα ευθυγράμμισης κεραιών μέσω GPS, με σκοπό την ακριβή τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.