Σύστημα ευθυγράμμισης κεραιών

DRYS AAT 30Το σύστημα ευθυγράμμισης κεραιών είναι το ελαφρύ και ακριβές το οποίο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.  Οι μετρήσεις αζιμουθίου, tilt και roll, πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω οποιαδήποτε φορητής συσκευής, με σύνδεση Wi-Fi.