Γεννήτριες Σήματος

DRYS MG3710A

Οι γεννήτριες σήματος είναι υψηλής απόδοσης, χαμηλού θορύβου και σταθερής συχνότητας. Έχουν μεγάλο εύρος δυνατοτήτων διαμόρφωσης για προσομοίωση σήματος συμπεριλαμβανομένου ΑΜ, FM, φάσης και παλμού. Οι γεννήτριες σήματος καλύπτουν συχνότητες από 0,1 Hz έως 70 GHz, ενώ η μέγιστη συχνότητα μπορεί να αναβαθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες, έως τα 500 GHz.

Ισχυόμετρα και αισθητήρες

DRYS MA24108

Μεγάλη ποικιλία ισχυόμετρων και αισθητήρων, για εφαρμογές τύπου CW, W-CDMA, WLAN, WiMAX κ.α. Με έξι συνολικά διαθέσιμες σειρές αισθητήρων (μεταξύ των οποίων και τύπου USB) μπορείτε να βρείτε το σωστό συνδυασμό για μέτρηση ισχύος σε οποιαδήποτε συχνότητα ανάλογα την εφαρμογή.