Δοσίμετρα Η/Μ Ακτινοβολίας

DRYS EME GUARDOλοκληρωμένη γκάμα λύσεων μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας με σκοπό την προστασία από την Η/Μ ακτινοβολία σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τα διεθνή πρότυπα κ.α.