Συστήματα καταγραφής Η/Μ ακτινοβολίας

DRYS INSITE FREEΕξειδικευμένα συστήματα μέτρησης και καταγραφής Η/Μ ακτινοβολίας.

Σύστημα μέτρησης και καταγραφής Η/Μ ακτινοβολίας.  Το σύστημα είναι συμβατό με μεγάλη ποικιλία αναλυτών φάσματος, ένω έχει τη δυνατότητα μέτρησης της ακτινοβολίας και στους τρεις άξονες.  Το λογισμικό που συνοδεύει το σύστημα, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη δημιουργίας σεναρίων με βάση τις ανάγκες του δημιουργώντας παράλληλα φύλλα αναφορών των μετρήσεων.

pdf INSITE FREE SATIMO

DRYS EMF ANRITSUΙσοτροπική κεραία συχνοτικού εύρους 700 ΜΗz έως 6 GHz, με σκοπό τη μέτρηση Η/Μ ακτινοβολίας.  Η κεραία, συνδέεται με όλους του φορητούς αναλυτές φάσματος του οίκου ANRITSU, επεκτείνοντας τις δυνατότητες του.  Το πλήρες σύστημα δίνει τη δυνατότητα μέτρησης της ακτινοβολίας στους τρεις άξονες, καλύπτοντας παράλληλα όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα της κινητής τηλεφωνίας.

 pdf EMF ANRITSU SYSTEM