Δοσίμετρα Η/Μ Ακτινοβολίας

DRYS EME GUARDOλοκληρωμένη γκάμα λύσεων μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας με σκοπό την προστασία από την Η/Μ ακτινοβολία σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τα διεθνή πρότυπα κ.α.

Δοσίμετρο Η/Μ ακτινοβολίας τύπου broad band συχνότητας έως 40 GHz.

pdf EME GUARD

DRYS EME GUARD XSΔοσίμετρο Η/Μ ακτινοβολίας τύπου broad band συχνότητας έως 6 GHz.

pdf EME GUARD XS

 


Συχνοεπιλεκτικό δοσίμετρο Η/Μ ακτινοβολίας.

pdf EME SPYDRYS EME Spy 200