Σύστημα εντοπισμού παρεμβολών

DRYS MA2700A

Το φορητό σύστημα εντοπισμού παρεμβολών είναι συμβατό με όλους του φορητούς αναλυτές φάσματος της ANRITSU.  Διαθέτει ενσωματωμένη πυξίδα, έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε κεραιά, ενώ μέσω χαρτών Google Maps, είναι δυνατή η ακριβή θέση της εν δυνάμει πηγής παρεμβολής.

 

 

Αναλυτές παθητικής ενδοδιαμόρφωσης

DRYS MW82119BΦορητοί αναλυτές παθητικής ενδοδιαμόρφωσης οι οποίοι καλύπτουν όλες τις συχνοτικές μπάντες της κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα εκπεμπόμενης ισχύς από 0.1 W έως 40 W.  Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εγκατάστασης αναλυτή καλωδίου και κεραίας, τους καθιστούν την πληρέστερη λύση της αγοράς, όσον αφορά τον πλήρη έλεγχο του κεραιοσυστήματος.

Αναλυτές Καλωδίου και Κεραίας

DRYS S820E

Μεγάλο εύρος μετρήσεων όπως precision return loss/VSWR, cable loss και distance to fault (DTF) καλύπτοντας όλες τις μετρήσεις οι οποίες χρειάζονται για τον πλήρη έλεγχο του κεραιοσυστήματος προσφέροντας στον τεχνικό τη δυνατότητα εντοπισμού της βλάβης με μεγάλη ακρίβεια. To S820E του οίκου ANRITSU, είναι το μοναδικό στην κατηγορία του με μέγιστη συχνότητα 40 GHz.

 

Αναλυτές φάσματος

DRYS MS2720T

Αναλυτές φάσματος που καλύπτουν συχνότητες DC έως τα 110 GHz. Περιλαμβάνουν μετρήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού μεταξύ των οποίων ισχύς καναλιού, ACPR (ρυθμός ισχύος παρακείμενου καναλιού), occupied bandwidth κ.α. σε δίκτυα 2G, 3G και 4G. Περιλαμβάνουν σειρά πάγκου, φορητών και USB οι οποίοι είναι οι μοναδικοί στην κατηγορία με μέγιστη συχνότητα τα 110 GHz.