Αναλυτές παθητικής ενδοδιαμόρφωσης

DRYS MW82119BΦορητοί αναλυτές παθητικής ενδοδιαμόρφωσης οι οποίοι καλύπτουν όλες τις συχνοτικές μπάντες της κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα εκπεμπόμενης ισχύς από 0.1 W έως 40 W.  Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εγκατάστασης αναλυτή καλωδίου και κεραίας, τους καθιστούν την πληρέστερη λύση της αγοράς, όσον αφορά τον πλήρη έλεγχο του κεραιοσυστήματος.

pdf PIM Analyzer

pdf PIM Accessories Kit