Σύστημα εντοπισμού παρεμβολών

DRYS MA2700A

Το φορητό σύστημα εντοπισμού παρεμβολών είναι συμβατό με όλους του φορητούς αναλυτές φάσματος της ANRITSU.  Διαθέτει ενσωματωμένη πυξίδα, έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε κεραιά, ενώ μέσω χαρτών Google Maps, είναι δυνατή η ακριβή θέση της εν δυνάμει πηγής παρεμβολής.

 

 

pdf Σύστημα εντοπισμού περεμβολών