Αναλυτές φάσματος

DRYS MS2720T

Αναλυτές φάσματος που καλύπτουν συχνότητες DC έως τα 110 GHz. Περιλαμβάνουν μετρήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού μεταξύ των οποίων ισχύς καναλιού, ACPR (ρυθμός ισχύος παρακείμενου καναλιού), occupied bandwidth κ.α. σε δίκτυα 2G, 3G και 4G. Περιλαμβάνουν σειρά πάγκου, φορητών και USB οι οποίοι είναι οι μοναδικοί στην κατηγορία με μέγιστη συχνότητα τα 110 GHz.

pdf Φορητοί αναλυτές φάσματος έως 3 GHz
pdf Φορητοί αναλυτές φάσματος έως 6 GHz
pdf Φορητοί αναλυτές φάσματος έως 43 GHz
pdf USB αναλυτές φάσματος έως 110 GHz
ms2760a