• Έλεγχος Δικτύων & Οπτικών Ινών

  DRYS Fiber Network

  Πλήρη σειρά οργάνων στον τομέα οπτικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής, εγκατάστασης, ελέγχου και κατασκευής. Λύσεις για την τεχνολογία οπτικών υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης ευρέος φάσματος οπτικών συσκευών και συστημάτων οπτικών ινών όπως DWDM.


 • Εργαλεία & παρελκόμενα Δικτύων & Υλικών Οπτικών Ινών

  DRYS F.O.Acces

  Συγκολλητές οπτικών ινών, κόφτες οπτικών ινών και άλλα παρελκόμενα.
 • Όργανα δικτύων χαλκού

  DRYS Cable network

  Τα δίκτυα χαλκού παραμένουν ευρέως διαδεδομένα και αποτελούν το κύριο κορμό των ενσύρματων επικοινωνιών. Ωστόσο η ανάπτυξή τους έχει γίνει σε βάθος πολλών δεκαετιών, με αποτέλεσμα η δομή τους να υστερεί και να αδυνατεί να υποστηρίξει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες. Καινοτόμα όργανα αναλαμβάνουν να δώσουν μία ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνατότητες και την κατάστασή τους.

 • Πιστοποίηση Καλωδίων χαλκού, Δικτύων & Οπτικών Ινών

  πιστοπΠλήρης σειρά οργάνων πσιτοποίησης, αξιολόγησης, επαλήθευσης και αντιμετώπιση προβλημάτων για υποδομές δικτύων από χάλκινα καλώδια μέχρι οπτικές ίνες έως και 2500MHz.