Οπτικά Ισχυόμετρα & Πηγές Σήματος

DRYS CMA5K

Μεγάλη ποικιλία πρόσθετων επιλογών μονοκαναλικών και πολυκαναλικών λύσεων, τόσο για φορητές όσο και για πάγκου εφαρμογές. Με τις προτεινόμενες λύσεις επιτρέπεται η αξιολόγηση μεγάλου εύρους οπτικών συσκευών και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας WDM.

Πολυεπίπεδες πλατφόρμες δοκιμών δικτύου

DRYS CMA5000

Από την εγκατάσταση των ινών έως την ανάπτυξη των υπηρεσιών, είναι σχεδιασμένες με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου, ενώ παράλληλα επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Η δυνατότητα εγκατάστασης διάφορων βαθμίδων, δίνουν τη δυνατότητα στην προσαρμογή της πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες.

Οπτικά Ανακλασίμετρα (OTDRs)

DRYS MT9090A

Μεγάλη ποικιλία φορητών οργάνων και πάγκου για αξιόπιστες μετρήσεις για χερσαία και υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών. Σημαντικές μετρήσεις όπως OTDR, Οπτικές Απώλειες Επιστροφής (Optical Return Loss), πραγματοποιούνται γρήγορα και με ακρίβεια, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των νέων υπηρεσιών.