Διάφορα Όργανα

DRYS pdΌργανα για τον ηλεκτρικό έλεγχο μόνωσης, γείωσης κτλ, την μέτρηση βασικών ηλεκτρικών μεγεθών και τη σάρωση του υποσταθμού για εύρεση αφανών προβλημάτων.

Έλεγχος Μετρητικών

DRYS MTΦορητά και εργαστηριακά συστήματα για τον έλεγχο της ακρίβειας των μετασχηματιστών τάσεων και εντάσεων καθώς και των μετρητών που χρησιμοποιούνται για την εποπτεία του δικτύου και την καταγραφή καταναλώσεων.