Συστήματα & Εργαλεία Γραμμών

DRYS LineTools

Συσκευές για τον έλεγχο ύπαρξης τάσης, διατάξεις για τη βραχυκύκλωση και γείωση αγωγών, ακόντια χειρισμών και εργασιών, όργανα μέτρησης ύψους εναέριας γραμμής και ενδεικτικά διέλευσης σφαλμάτων, προσφέρουν ασφαλή, εύκολη και γρήγορη εκτέλεση εργασιών, καθώς και αξιόπιστο έλεγχο.

Όργανα πίνακα

DRYS triad

Πλήρης σειρά εξαρτημάτων μέτρησης, όπως μετασχηματιστές ρεύματος και μορφοτροπείς, και μεγάλη ποικιλία αναλογικών και ψηφιακών οργάνων εξασφαλίζουν τη σωστή επιτήρηση οποιασδήποτε διεργασίας.

Μόνωση-Γείωση-Συνέχεια

DRYS ca6555

Όργανα για ακριβής μετρήσεις μόνωσης, γείωσης, αντίστασης εδάφους και συνέχειας,που ενσωματώνουν σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις, σε πλήθος εκδόσεων, ώστε να παρέχουν λύσεις για κάθε εφαρμογή.

Ελεγκτές Εγκαταστάσεων & Συσκευών

DRYS ca6117

Όργανα για τον έλεγχο και την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών.

Κατάλληλα για την πιστοποίηση ποιότητας καλωδιώσεων, πινάκων, φωτοβολταϊκών panels, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κ.ά.

Δοκιμαστικά-Πολύμετρα-Αρπάγες

Drys multimeter2

Όργανα για τις βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις (τάση, ένταση, αντίσταση, πολικότητα, κτλ).

Πλήρης γκάμα δοκιμαστικών, πολυμέτρων, αρπαγών και παρελκομένων εξασφαλίζει την κατάλληλη λύση για κάθε απλή ή σύνθετη εφαρμογή.