Ειδικά οχήματα

DRYS TestVans1

Πλήρως εξοπλισμένα ειδικά οχήματα εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων και άλλων δυνατοτήτων, σε πλήθος εκδόσεων.

Σημειακός εντοπισμός

DRYS digiphone

Συσκευή ανίχνευσης σημείων εκφόρτισης κρουστικών παλμών για την κατάδειξη του πραγματικού σημείου του σφάλματος καλωδίου

Συστήματα εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων

Drys CFLΠλήρη φερόμενα και φορητά συστήματα για την εύρεση βλάβης και τον εντοπισμό του σφάλματος των καλωδίων χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης.
Ενσωματώνουν TDR, κρουστική γεννήτρια και κατάλληλα φίλτρα για συνδυσμένη λειτουργία.

Γεννήτριες κρουστικής τάσης

Drys pinpointΟι κρουστικές γεννήτριες παρέχουν παλμούς υψηλής τάσης που οδεύουν στο καλώδιο και διασπούνται στο σημείο της βλάβης, ώστε να πραγματοποιηθεί η εύρεση του σημείου του σφάλματος με μεγάλη ακρίβεια.

Ανακλασίμετρα (TDR)

DRYS TeleflexΤα ανακλασίμετρα (ή παλμοηχόμετρα ή απλά TDR) είναι συσκευές καταγραφής παλμών με υψηλή ευαισθησία και μεγάλη δειγματοληψία, ώστε να μετρήσουν με μεγάλη ακρίβεια τη χρονική απόσταση των παλμών και τελικά να υποδείξουν (κατόπιν μετατροπών) το σημείο του σφάλματος