Ψηφιακές VHF & UHF

UHF VHF

Ψηφιακοί πομποδέκτες VHF & UHF, τεχνολογίας FDMA & TDMA, για μετάδοση φωνής και δεδομένων (GPS, AVL, κτλ).

Πομποδέκτες αντιεκρηκτικού τύπου προδιαγραφών ΑΤΕΧ.

TETRA

TETRA

Τερματικές συσκευές (οχήματος, φορητοί, κτλ) TETRA.

Λογισμικό Διαχείρισης Στόλου (AVL)

avlitem1

Δυνατότητα τόσο για απλές εφαρμογές όπως επιτήρησης/παρακολούθησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο πάνω σε χάρτη Google ή Map point κλπ όσο και για πιο σύνθετες όπως ανάθεση εργασίας/αποστολής, αναφορές εργασιών, χλμ κλπ.