Λογισμικό Διαχείρισης Στόλου (AVL)

avlitem1

Δυνατότητα τόσο για απλές εφαρμογές όπως επιτήρησης/παρακολούθησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο πάνω σε χάρτη Google ή Map point κλπ όσο και για πιο σύνθετες όπως ανάθεση εργασίας/αποστολής, αναφορές εργασιών, χλμ κλπ.

TETRA

TETRA

Τερματικές συσκευές (οχήματος, φορητοί, κτλ) TETRA.

Ψηφιακές VHF & UHF

UHF VHF

Ψηφιακοί πομποδέκτες VHF & UHF, τεχνολογίας FDMA & TDMA, για μετάδοση φωνής και δεδομένων (GPS, AVL, κτλ).

Πομποδέκτες αντιεκρηκτικού τύπου προδιαγραφών ΑΤΕΧ.