Νέο Όργανο Υποσταθμών

on .

DRYS seba logo

DRYS pdΗ SebaKMT (Megger Group) Γερμανίας επεκτείνει την γκάμα της παρουσιάζοντας νέο όργανο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υποσταθμών. Ενσωματώνοντας κορυφαίες τεχνολογίες και υλοποιώντας μακρόχρονες έρευνες καταφέρνει να υποδεικνύει προβληματικά σημεία του ΣΗΕ, πολύ πριν την εκδήλωση βλαβών με αγνωστες συνέπειες.
Βασισμένο στη μέθοδο ακουστικής ανίχνευσης ηλεκτρικών εκφορτίσεων επιτυγχάνει όχι μόνο τον εντοπισμό τους, αλλά και την αξιολόγηση της φύσης τους (κορώνα, ερπυσμός, κτλ).

Έτσι γίνεται το πρώτο εργαλείο που επιτρέπει τον έλεγχο οποιουδήποτε στοιχείου του ΣΗΕ χωρίς να απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας του και χωρίς να απαιτείται επαφή.

pdf Τεχνικό Φυλλάδιο