Ανίχνευση δυσλειτουργιών δικτύου

Network malfunction1

Δυναμικές δικτυακές εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούν τόσο δεδομένα πραγματικού χρόνου όσο και ιστορικά δεδομένα από το ίδιο το δίκτυο. Η επεξεργασία τους, επιτρέπει στον πάροχο την αναλυτική διάγνωση της ορθής λειτουργίας τους δικτύου.

Περισσότερα