Γεννήτριες Σήματος

DRYS MG3710A

Οι γεννήτριες σήματος είναι υψηλής απόδοσης, χαμηλού θορύβου και σταθερής συχνότητας. Έχουν μεγάλο εύρος δυνατοτήτων διαμόρφωσης για προσομοίωση σήματος συμπεριλαμβανομένου ΑΜ, FM, φάσης και παλμού. Οι γεννήτριες σήματος καλύπτουν συχνότητες από 0,1 Hz έως 70 GHz, ενώ η μέγιστη συχνότητα μπορεί να αναβαθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες, έως τα 500 GHz.

pdf Διανυσματικές γεννήτριες σήματος έως 6 GHz

pdf Γεννήτριες σήματος έως 500 GHz

Link Για μεγαλύτερη ποικιλία γεννητριών σήματος δείτε εδώ