Συστήματα Μέτρησης EMC-EMI

EMC EMI test 2

Συστήματα ολοκληρωμένα αλλά και αυτόμονες συσκευές πάγκου ή φορητές για μετρήσεις

 • Ραδιοπαρεμβολών και Ατρωσίας (EMI)
 • Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC)
 • Πιστοποίηση CE

κατάλληλα για πιστοποιήσεις αλλά και για εξειδικευμένες μετρήσεις σε εμπορικές & στρατιωτικές εφαρμογές καλύπτοντας τους παρακάτω τομείς:

 • Αυτοκίνητοβιομηχανία
 • Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
 • Καταναλωτικά Ηλεκτρονικά
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ιατρική
 • Αεροναυτική / Άμυνα

Στους ανωτέρω τομείς εξυπηρετούν τους παρακάτω τελικούς χρήστες:

 • Ανεξάρτητα εργαστήρια ελέγχου
 • Εσωτερικά εργαστήρια ελέγχου
 • Εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης
 • Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα
 • Εταιρείες ολοκλήρωσης έργων

Τα προϊόντα που καλύπτουν όλες τις ανωτέρω εφαρμογές είναι:

EMC EMI test

 
 

Προσομοιωτής Η/Σ εκφορτίσεων

Γεννήτρια παλμών (burts/surge)

Σύστημα ελέγχου Η/Μ συμβατότητας οχημάτων

Αρμονικές και Αναλαμπές

Γεννήτρια ελέγχου ατρωσίας RF

Ενισχυτές RF

Kεραίες EMC

Δέκτες μέτρησης ΕΜΙ

Αναλυτής Παρεμβολών

Κυψέλες δοκιμής ακτινοβολίας και θωράκισης

Λογισμικό EMC-RF

Ενισχυτές

Θάλαμος ανάκλασης
 

EMC EMI test 3