Πολυόργανο Μετασχηματιστών

DRYS 2293Όργανο για πραγματοποίηση πολλαπλών ελέγχων σε Μ/Σ κάθε ισχύος, που προσφέρει:

 

- Μία σύνδεση στο Μ/Σ χάρη σε πολλαπλούς ακροδέκτες

- Αυτόματη αναγνώριση συνδεσμολογίας Μ/Σ

- Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων με ταυτόχρονη έκχυση σε Υ/Χ 32Α, ελεύθερα και ανεξάρτητα ρυθμιζόμενη

- Σχέση, ρεύμα μαγνητισμού και γωνία μετατόπισης

- Έλεγχο και δυναμική αντίσταση μεταγωγέα (tap changer)

- Τάση βραχυκύκλωσης

κ.ά.

 

pdf Τεχνικό Φυλλάδιο Πολυοργάνου Μετασχηματιστών

video Λεπτομερής Παρουσίαση