Διάγνωση Μετασχηματιστών

DRYS tan deltaΌργανα για τη διάγνωση των μετασχηματιστών, όπως τις διηλεκτρικές απώλειες (tand) την ποιότητα της μόνωσης (RVM) και την μηχανική καταπόνηση (FRA).

pdf Όργανο μέτρησης tanδ

video Παρουσίαση οργάνου μέτρησης tanδ

pdf Συσκευή μέτρησης tanδ, επεκτάσιμη για δοκιμές μεγάλων γεννητριών

pdf Όργανο μέτρησης RVM

pdf Όργανο μέτρησης FRA