Συσκευές δοκιμής VLF

DRYS Cable Test

Συσκευές και διατάξεις για τη δοκιμή καλωδίων με την ασφαλή και πρακτική μέθοδο της εναλλασσόμενη τάσης χαμηλής συχνότητας.